• date_range   21/02/2022 16:20
  • laptop   PBP

Informacije za održavanje mojih časova u letnjem semestru 2021/2022. godine su dati u nastavku ovog obaveštenja.

Časovi

Molim studente, koji su upisali kurseve na kojima ja držim vežbe, da prate stranice posvećene tim kursevima:

Na ovim stranicama će, pored materijala za časove, biti okačena i obaveštenja vezana za održavanje nastave, prijavljivanje, polaganje i rezultati ispita i dr. Studenti su u obavezi da redovno proveravaju te stranice.

Časovi vežbi će biti održavani onlajn, putem platforme Webex. Na stranicama iznad će biti okačeni linkovi putem kojih će studenti moći da pristupe časovima. U slučaju bilo kakvih izmena (na primer, u rasporedu časova), sve informacije na tim sajtovima će biti ažurirane.

Konsultacije

Za sve kurseve koje držim, konsultacije mogu biti održane u narednim terminima:

  • Utorak: 19h-21h (prema rasporedu, ovaj termin odgovara grupama 4R)

Da bi se konsultacije održale, potrebno je najaviti se mejlom najkasnije 24h pre termina iznad. Ukoliko ima zainteresovanih za konsultacije u toku neke sedmice, koristićemo moju Webex onlajn sobu, kojoj možete pristupiti na adresi https://matf.webex.com/meet/nikola_ajzenhamer.

Ukoliko dođe do izmena u rasporedu, onda ću pronaći nove termine i ovo obaveštenje će biti ažurirano.